Gdzie zaparkować?

Czasowe oznakowanie dotyczyć będzie ul. Przemysłowej w Janikowie i dróg gminnych, w rejonie cmentarza. Jednostronny zakaz zatrzymywania się obowiązywać będzie w ciągu ul. Przemysłowej na długości około kilometra oraz wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ul. Łącznej i ul. Przyjeziernej na całej długości. Dzięki uprzejmości firm Hoffmann i Rembis 1 listopada otwarte będą bezpłatne parkingi tych przedsiębiorstw przy ul. Przemysłowej.

Kursy autobusów

Gmina Janikowo organizuje dojazdy autobusami kursującymi co 30 minut. Przystanki wyznaczono na ul. Topolowej - przy portierni Cukrowni, ulicy Biskupa Michała Kozala przed targowiskiem, ul. Przemysłowej przed MGOK oraz ul. Przyjeziernej przed bramą cmentarza. O godzinie 12.00 zostanie uruchomiony dodatkowy kurs autokaru na trasie: Sielec - Kołuda Wielka - Kołuda Mała - Janikowo cmentarz. Kurs powrotny na tej samej trasie o godzinie 15.00.

W każdą sobotę o godzinie 9.00 z przystanku przy miejskim targowisku na ul. Kozala odjeżdża autobus kursujący na parking przy cmentarzu, przeznaczony dla seniorów, emerytów i rencistów. W najbliższą sobotę 30 października zostaną uruchomione dodatkowe kursy specjalne o godzinie 10.00 i 11.00.