Jak pisze Adam Straszyński, temat złego stanu dróg w gminie był często poruszany podczas styczniowych zebrań wiejskich, na których wyłaniano sołtysów oraz rady sołeckie.

- Podsumowując cały cykl spotkań stwierdzić muszę, że największym problemem, jaki Państwa nurtuje, jest stan dróg przebiegających przez teren naszej gminy. Pragnę Państwa zapewnić, że jest to również temat mojej najwyższej troski, a wszelkie zadania związane z poprawą stanu dróg traktuje priorytetowo - pisze burmistrz Gniewkowa.

Włodarz dodaje, że od listopada 2018 roku, kiedy objął stanowisko, nie mógł przeprowadzić koniecznych remontów ze względu na okres jesienno-zimowy oraz stan budżetu.

- Pilnych potrzeb i zaniedbań jest wiele, a zaplanowany przez poprzedników budżet bardzo ograniczony. Nie może to jednak powodować spowolnienia tempa, czy też ograniczenia zakresu działań zmierzających do poprawy stanu naszych dróg. Ponieważ osobiście jestem zdania, że każda inwestycja powinna być zrobiona raz, ale dobrze, po to, by przez najbliższe lata do niej nie wracać, podjąłem decyzję o przeprowadzeniu inwentaryzacji dróg na terenie miasta i całej gminy, co pozwoli na zdiagnozowanie zastanej sytuacji oraz zhierarchizowanie potrzeb - pisze Adam Straszyński.

Zakończenie inwentaryzacji planowane jest na koniec kwietnia. Jej wyniki mają zostać niezwłocznie przedstawione mieszkańcom.