Wykonano tam nową nawierzchnię jezdni, wybudowano chodnik, plac manewrowy, kanalizację deszczową, wydzielono parkingi dla 31 pojazdów, a ulice oświetla 18 lamp LED. Powstało tam ponad 1000 m2 terenów zielonych - za ich utrzymanie przez najbliższy rok odpowiedzialny będzie wykonawca inwestycji. Na przebudowę ulicy pozyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej w związku z projektem poprawę dostępności do świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i utworzeniem punktu konsultacyjnego.

sloneczna2

sloneczna3