Dzisiejszy pomiar pokazał, że lód w miejscu pobranym przez ratowników miał niespełna 5 cm grubości. Warto pamiętać, że w takich miejscach, jak ujścia rzek, kanałów, mosty, śluzy, czy ujęcia wody, lód może być dużo cieńszy. Poniżej dowód.