W poniedziałek w Urzędzie Miejskim w Pakości odbyło się pierwsze spotkanie burmistrza Zygmunta Gronia z członkami Zespołu Konsultacyjnego ds. Seniorów. Poruszono kluczowe kwestie dotyczące polityki senioralnej gminy.

Głównym tematem spotkania była możliwość przekształcenia formy funkcjonowania Zespołu Konsultacyjnego ds. Seniorów na Radę Seniorów oraz związane z tym procedury.

Zadaniem Rady Seniorów - podobnie jak w innych miastach - byłaby współpraca z Radą Miejską i burmistrzem podczas podejmowania decyzji dotyczących realizacji oczekiwań i potrzeb starszych mieszkańców gminy Pakość.

Podczas spotkania poruszono też temat polityki senioralnej gminy oraz rozmawiano o planach adaptacji pomieszczeń po byłym przedszkolu miejskim przy ul. Św. Jana pod potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów. Ten pomysł pojawił się już w ubiegłym roku za kadencji burmistrza Wiesława Kończala. Wszystko wskazuje na to, że doczeka się realizacji.

Według założeń, w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów mieszkańcy Pakości będą mogli się spotykać, ale też uczestniczyć w imprezach kulturalnych, i rekreacyjnych. Będzie to również miejsce dla osób potrzebujących rehabilitacji społecznej i fizycznej.