Wśród wymagań, które muszą spełniać kandydaci są wykształcenie wyższe, wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora, co najmniej 5 lat stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia w kierunku zarządzanie i minimum 3 lata stażu pracy oraz niekaralność.

Kandydaci muszą złożyć szereg dokumentów, w tym m.in. koncepcję pełnienia funkcji dyrektora. Wybrany w drodze konkursu dyrektor będzie pełnił funkcję przez 6 lat. Kadencja Eligiusza Patalasa, dotychczasowego dyrektora szpitala, upłynęła 30 listopada 2018 roku. Ogłoszenie o konkursie można znaleźć tutaj.