Pieniądze z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej, który ma być impulsem inwestycyjnym dla samorządów w czasie pandemii, w naszym regionie trafią do Gniewkowa, Dąbrowy Biskupiej, Rojewa i gminy Inowrocław. Środków nie otrzyma miasto Inowrocław.

Inowrocławski ratusz złożył maksymalną liczbę wniosków: na rozbudowę ul. Magazynowej, budowę dróg wraz z niezbędną infrastrukturą oraz na budowę budynku z mieszkaniami komunalnymi. Łączna wartość zaproponowanych inwestycji wyniosła 84 mln zł. Żaden wniosek nie został zaakceptowany.

Zobacz też: Do regionu trafią środki z funduszu inwestycji

- Po raz kolejny rząd stwierdził, że dla mieszkańców naszego miasta nie przeznaczy żadnych środków na inwestycje. Utwierdza to nas tylko w przekonaniu, że jedynym kryterium, jakie było brane pod uwagę przy rozstrzyganiu naboru, była partyjna legitymacja - komentuje prezydent Ryszard Brejza.