Po odejściu wieloletniej dyrektor Wiesławy Pawłowskiej na stanowisko starosty inowrocławskiego, w celu wyłonienia nowego dyrektora OSiR ogłoszono konkurs, który wygrał Paweł Błaszak kierujący Szkołą Podstawową nr 8. Dużym zaskoczeniem okazała się wczorajsza informacja, że nowo wybrany dyrektor zrezygnował i pozostanie na dotychczasowym stanowisku w szkole.

Dziś Urząd Miasta poinformował, że dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji zostanie Magdalena Klimek, aktualna naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta, a wcześniej przez ponad 9 lat pracownik OSiR-u.

Nowym naczelnikiem Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej zostanie Adriana Herrmann, która nadal będzie pełnić funkcję rzecznika prasowego.