Seniorzy z fundacyjnego UTW coraz częściej traktują czas wolny jako szansę na aktywność, widząc w czynnym wypoczynku klucz do lepszego życia. Jak zgodnie podkreślają, aktywne spędzanie czasu w grupie smakuje najlepiej. Uniwersytet realizuje dla swoich słuchaczy trzy sekcje zajęć sportowych - nordic walking, fitness oraz pilates. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z danych dziedzin oraz dostosowane do możliwości seniorów.

- Dzięki aktywności fizycznej seniorzy nie tylko wzmacniają swoje mięśnie, poprawiają poziom sprawności i wydolności fizycznej, ale poprawiają również samopoczucie, ładując akumulatory endorfinami - mówi Agnieszka Hołodniak, instruktorka fitness.

- Wartością dodaną realizowanych przez nas działań jest to, że aktywność podejmowana przez naszych seniorów pociąga za sobą kolejną aktywność. Osoby, które uczestniczyły w zajęciach sportowych w poprzednich latach, występują teraz z pokazami sportowymi na różnego rodzaju uroczystościach, prezentują się podczas wizyt studyjnych społeczności senioralnych z innych powiatów, biorą udział w akcjach organizowanych przez miasto i inne organizacje działające na terenie miasta i powiatu. W ubiegłym roku nasi seniorzy byli bezkonkurencyjni w dyscyplinach sportowych podczas "I Inowrocławskiej Senioriady". Zmierzam do tego, że ich aktywność zachęca do prowadzenia zdrowego stylu życia kolejne osoby, a to wpływa na pozytywny trend wśród inowrocławskiej społeczności osób starszych - mówi Dorota Rąblewska, kierująca uniwersytetem.

Warto wspomnieć, że poza czysto "sprawnościowym" aspektem, zajęcia sportowe to dla seniorów możliwość wyjścia z domu i spotkania się z innymi, a jest to jeden z najważniejszych celów przyświecających fundacyjnemu uniwersytetowi. Działa on w naszym mieście piąty rok, od niedawna mając również wsparcie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego.