Łącznie azbest usunięto z 16 lokalizacji. Mowa zarówno o budynkach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej, w tym np. inowrocławskim schronisku dla zwierząt. Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 17 tys. złotych, z czego 12 tys. złotych to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Program usuwania azbestu będzie realizowany w Inowrocławiu również w tym roku. Urzędnicy przypominają jednak, że koszt nowego pokrycia dachowego właściciele nieruchomości muszą pokryć z własnej kieszeni. Zainteresowani mogą zgłaszać się do wydziału gospodarki komunalnej, środowiska i rolnictwa (pokój nr 20) przy al. Sienkiewicza.