Zgłoszenia przyjęte przez dyżurnych Straży Miejskiej w Inowrocławiu w pierwszym tygodniu stycznia 2019 roku dotyczyły rozmaitych problemów. Najcześciej municypalni wzywani byli do zdarzeń drogowych. Interwencje dotyczące zagrożenia w ruchu drogowym stanowiły aż 45 proc. podjętych działań.

Mieszkańcy zgłaszali także problemy związane m.in. z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, zwierzętami - jak zgłoszenie pogryzienia przez psa przywiązanego przy sklepie na ulicy Alejnika, a także awarie techniczne.

Liczba 116 interwencji nie uwzględnia działań strażników miejskich podjętych podczas pełnienia patroli oraz obowiązków podczas codziennej służby. Ostatnio municypalni dbali choćby o bezpieczeństwo uczestników przemarszu Orszaku Trzech Króli, rekonstrukcji zdobycia gmachu Poczty Głównej przy ul. Królowej Jadwigi oraz manifestacji patriotycznej pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.