Rzecznik Komendy Głównej Policji w rozmowie z PAP poinformował, że od chwili wprowadzenia obowiązku zakrywania ust i nosa policjanci pouczyli ponad 221 540 osób. "287 600 ukaraliśmy mandatem karnym, a w ponad 43 500 przypadków skierowaliśmy wnioski o ukaranie do sądu" - podkreślił.

Inspektor wskazał, że w przypadku skierowania wniosków do sądu - jak pokazują doświadczenia z poszczególnych garnizonów - w zdecydowanej większości spraw sąd skazuje sprawców wykroczeń. "Wejście w życie znowelizowanych przepisów kodeksu wykroczeń odnoszących się wprost do nakazów, zakazów i ograniczeń zakończyło wszelkie dyskusje w zakresie egzekwowania przepisów przez funkcjonariuszy" - powiedział.

"Znowelizowany art. 116 kodeksu wykroczeń stanowi podstawę do egzekwowania przepisów. Analiza wniosków o ukaranie skierowanych do sądu wskazuje, że w zdecydowanej większości obwinieni są skazywani" - tłumaczył.

Przekazał, że ostatniej doby w związku nie przestrzeganiem nakazu zakrywania ust i nosa policjanci pouczyli 271 osób, nałożyli mandat w stosunku do 1542 osób, a w ponad 200 przypadkach skierowali wnioski o ukaranie do sądu.

"W pierwszej kolejności zawsze apelujemy o stosowanie się do obowiązujących ograniczeń, informujemy i przekazujemy komunikaty, również jeżeli to możliwe przy pomocy urządzeń nagłaśniających, zwłaszcza w miejscach gromadzenia się osób. Jeżeli pomimo zwrócenia uwagi osoby nie stosują się do poleceń każdy naruszający prawo musi liczyć się z surowymi konsekwencjami prawnymi" - powiedział.

Poinformował również, że ostatniej doby policjanci skontrolowali ponad 2000 środków publicznego transportu zbiorowego. "Od początku wprowadzenia obostrzeń w tych środkach komunikacji to już ponad 518 tys. kontroli" - podał.

"Od początku działań skontrolowano również niemal 1,4 mln placówek handlowych oraz ponad 6970 miejsc, gdzie organizowane są dyskoteki - przypominamy, że obecnie wprowadzony jest całkowity zakaz organizacji dyskotek. Skontrolowano również ponad 14600 miejsc organizacji wesel" - dodał.

Wyjawił również, że od początku działań związanych ze zwalczaniem epidemii w Polsce aż prawie 51,7 milionów razy policjanci sprawdzali osoby skierowane na kwarantannę. "Ostatniej doby sprawdziliśmy ok. 176 tys. osób skierowanych na kwarantannę, w ok. 700 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wyciagnięcia konsekwencji prawnych" - podkreślił.

"Przypominamy, że Powiatowy Państwowy Inspektor sanitarny na osoby uchylające się od kwarantanny może nałożyć zgodnie z ustawą z 2008 roku o zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi karę pieniężna do 30 tys. zł. Pamiętajmy o tym, aby nie zdziwiła nas ewentualna decyzja o karze pieniężnej wymierzona przez Państwową Inspekcje Sanitarną" - przypomniał.(PAP)

Autor: Bartłomiej Figaj

bf/ mark/