Ostrzeżenia pierwszego stopnia objęły cały obszar województw: łódzkiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego. Dotyczy to również Dolnego Śląska (z wyłączeniem południowej części województwa) oraz zachodnich powiatów Warmii i Mazur, a także zachodniej części Mazowsza.

Na obszarach objętych ostrzeżeniem od wtorkowego popołudnia do godz. 8 w środę prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu, miejscami śniegu z deszczem. IMGW szacuje prawdopodobieństwo alertu na 90 proc. (PAP)

autorka: Natalia Kamińska

nmk/ jann/