To efekt zakończenia dużej drogowej inwestycji, która wraz z przebudową ulicy Górniczej i dobudowaniem fragmentu ulicy Prymasa Józefa Glempa usprawni ruch komunikacyjny w tej części miasta i zwiększy bezpieczeństwo na ruchliwym skrzyżowaniu.

- Mija 12 lat od kiedy wystąpiliśmy jako Miasto Inowrocław o realizację ulicy nazywanej wówczas łącznikiem, a dziś noszącej imię Prymasa Józefa Glempa. Nie było nam dane jej dokończyć, ze względu na brak możliwości współpracy z ówczesnym zarządcą tego skrzyżowania, który nie wyraził zgody na wybudowanie tej ulicy do końca i wpięcie się do tego skrzyżowania, na wybudowanie przez siebie ronda. To były dla nas trudne chwile, kiedy podejmowaliśmy decyzję o wybudowaniu połowy ulicy Prymasa Glempa, a jednocześnie prowadziliśmy starania, nie ustępując przez kolejne lata, o przebudowanie tego skrzyżowania wraz z remontem ul. Górniczej i dobudowanie ulicy Prymasa Glempa. Niech to skrzyżowanie i te dwa odcinki ulicy służą jak najlepiej mieszkańcom Inowrocławia dla bezpiecznego przemieszczania się - mówił Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia.

- Dzisiaj jesteśmy świadkami efektu pięknej współpracy samorządów terenu województwa kujawsko-pomorskiego - samorządu województwa, miasta i powiatu inowrocławskiego - mówił Zbigniew Sosnowski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

- Mieszkańcy całego kraju, ale przede wszystkim mieszkańcy całego powiatu, będą korzystać z tego ronda, z tych przejazdów, będą skracać sobie odcinki udając się do szpitala, czy ewentualnie wyjeżdżać z powiatu. Sądzę, że to rondo, ten układ komunikacyjny, służyć będzie wszystkim mieszkańcom powiatu - mówiła Wiesława Pawłowska, starosta inowrocławski.

Przebudowa ulicy Górniczej i dokończenie ulicy Prymasa Józefa Glempa kosztowały Miasto Inowrocław ponad 4,5 mln złotych, z czego połowa tej kwoty pochodziła z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Budowa ronda kosztowała z kolei 5,8 mln złotych. Miasto Inowrocław i Województwo Kujawsko-Pomorskie wsparły tę inwestycję kwotami po 1,46 mln złotych, a 2,9 mln złotych pozyskano z Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat inowrocławski poniósł koszty nadzorów inwestorskich i wykupu gruntów, będzie też dbał o infrastrukturę jako zarządca.

- Fundusz Dróg Samorządowych zmienił obraz Polski lokalnej. To dofinansowanie, które trafia do samorządów, oznacza poprawę bezpieczeństwa, rozwój. To także ważne wsparcie w walce ze skutkami pandemii. Dziś w Inowrocławiu oddawana jest kolejna inwestycja realizowana w ramach rządowego FDS-u. To jakże potrzebne przebudowane skrzyżowanie ulic: Stanisława Staszica, Poznańskiej, Górniczej i Prymasa Józefa Glempa. Prawie 3 mln zł przekazane przez rząd to połowa wartości tej inwestycji - mówi Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.

W ubiegłym roku miasto otrzymało połowę środków potrzebnych także na remont ul. Cichej. W ramach FDS-u również przebudowano ul. Staropoznańską (od ul. Popowickiej do ul. Torowej i od ul. Cichej do ul. Budowlanej). Niedawno rozstrzygnięto nabór uzupełniający w 2020 roku - miejski samorząd otrzyma wsparcie na remont ul. Budowlanej.