Pierwsze z dwóch wymienionych ulic otrzymały nową nawierzchnię o długości kolejno 290 i 123 metrów. Na ul. Kusocińskiego wyremontowano chodnik na odcinku 72 metrów. Z kolei Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa między blokami przy ul. Kusocińskiego buduje parking na 35 samochodów.