Funkcjonariusze policji realizują politykę "zero tolerancj" za brak maseczek. Od 17 października, czyli od momentu włączenia powiatu inowrocławskiego w strefę czerwoną do minionej niedzieli inowrocławscy policjanci nałożyli 149 mandatów, sporządzili 40 wystąpień do sądu o ukaranie, a w 3 wypadkach zastosowali pouczenie za niestosowanie się do tych obostrzeń.

Przypomnijmy, że za brak maseczki grozi mandat wynoszący 500 złotych. Policjant może go nałożyć lub np. pouczyć czy skierowań do sądu wniosek o ukaranie. Sprawa może być też przekazana do sanepidu, gdzie kary administracyjne wynoszą od 5 do nawet 30 tys. złotych.