W ubiegłym roku informowaliśmy o dwóch kluczowych zmianach, które zakłada projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla Rąbina. Projekt zmieniał m.in. przeznaczenie dla terenu w rejonie ul. Pawła Cymsa i ul. Genowefy Jaworskiej, na którym miałby powstać "zamknięty garaż wielostanowiskowy". Obecnie działa tam prywatny i ogrodzony parking. Druga zmiana dotyczyła "wchłonięcia" terenu o przeznaczeniu rekreacyjnym do jednostki mieszkalnictwa wielorodzinnego. Chodzi o trawiasty plac o powierzchni 0,1 ha na tyłach bloku przy ul. Emilii Plater 3.

- W październiku ubiegłego roku odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Podejmowane były różne wątki, ale największe oburzenie i obawy budziły właśnie te dwa miejsca. Likwidacja parkingu mogłaby spowodować znaczny problem na osiedlu Rąbin, a ewentualna budowa nowego bloku oznaczałaby pojawienie się jeszcze większej liczby aut - mówi Patryk Kaźmierczak, inowrocławski radny, który zgłosił uwagi do projektu.

Inowrocławski ratusz pracował nad planem zagospodarowania przestrzennego przez miniony rok. Z nowych założeń wynika, że miasto wycofa się z planów zagęszczenia osiedla.

- Miasto uwzględniło głos strony społecznej. Na północy wydzielono teren rekreacyjny, uniemożliwiając tym samym powstanie zabudowy wielorodzinnej, a na południu - tam gdzie obecnie znajduje się parking - również wpisano funkcję rekreacyjną. 1/4 części tego terenu będzie mogła pełnić funkcję usługową, jednak będzie to funkcja warunkowa. Wskazany teren będzie można w ten sposób wykorzystać tylko i wyłącznie w wypadku likwidacji parkingu, co obecnie wydaje się mało prawdopodobne - wyjaśnia Patryk Kaźmierczak.

Mieszkańcy nadal mogą składać uwagi w tej sprawie na adres al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław lub na skrzynkę elektroniczną urzad@inowroclaw.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwagi dotyczą, w nieprzekraczalnym terminie do 27 października 2020 r. Ostatecznie o przyjęciu planu zadecydują inowrocławscy radni.