Dziś miejsce, gdzie zamontowano okolicznościową tabliczkę, odwiedzili prezydent Ryszard Brejza, przyjaciel artysty Leonard Berendt oraz naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Magdalena Klimek.

Roman Senski był ubiegłorocznym stypendystą artystycznym prezydenta miasta. Stypendium otrzymał na zorganizowanie wystawy plastycznej z motywami Inowrocławia oraz wystawy "Improwizacje jazzowe w rysunku". Jego prace były wystawiane w kraju i poza jego granicami, nył laureatem wielu nagród poetyckich, autorem tomików poezji.
senski2