Nowy dyrektor ma rozpocząć pracę na tym stanowisku od marca 2019 roku, kandydaci mają czas na składanie dokumentów do 18 stycznia. Wśród wymagań znajdują się m.in. wykształcenie wyższe, najlepej związane z historią, historią sztuki, archeologią, kulturoznawstwem lub muzealnictwem), minimum trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub trzyletni okres wykonywania działalności gospodarczej związanej z działalnością kulturalną, umiejętności organizacyjno-menedżerskie i kierowania zespołem.

O szczegółach dotyczących postępowania można dowiedzieć się z ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej