W III LO odkrywają historię na nowo

"Kamienie wołać będą" - to projekt humanistyczny, który został zrealizowany w III LO w Inowrocławiu. Opowiada on tajemniczą historię sprzed sześciu tysięcy lat. W środę nastąpił finał całego przedsięwzięcia, choć, jak przyznaje jego pomysłodawca i polonista "Królówki" - dr Łukasz Oliwkowski, wyglądał on inaczej, niż planowano.

Zwieńczeniem całego projektu stały się: książka "Trapezy i łzy. Kształty najdawniejszej kultury powiatu inowrocławskiego" oraz wystawa plenerowa, które zostały sfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego. Publikacja jest szerokim uzupełnieniem wiedzy na temat tajemniczych grobowców kujawskich, a także odnosi się do osiedla tzw. długich domów sprzed tysięcy lat. Honorowy patronat sprawuje starosta inowrocławski, Wiesława Pawłowska, patronat naukowy natomiast objął Wydział Archeologii UAM w Poznaniu.

3

- Cieszę się, że wracamy do historii powiatu inowrocławskiego sprzed tysięcy lat. To już kolejne takie odkrycie na naszym terenie. Dziękuję za współpracę dyrektorowi Muzeum im. Jana Kasprowicza oraz młodzieży za opowiadania i przepiękne prace plastyczne. To jest połączenie kilku spojrzeń: naukowego, myśli humanistycznej oraz prac artystycznych, typowo plastycznych. Cieszę się, że tyle osób udało się zaangażować w projekt - dziękowała starosta Wiesława Pawłowska.

1

Spotkanie promocyjne rozpoczęło się od występu artystycznego uczniów. Młodzi wykonali utwór Karoliny Skrzyńskiej pt. "Wody płyną", czym oczarowali zgromadzonych gości i wprowadzili w klimat niezwykłego znaleziska.

2

Następnie zostały przedstawione dwa filmy, które również stanowią podsumowanie projektu oraz objaśniają, czym są znalezione megalityczne grobowce kujawskie oraz jaki mają one wpływ na kulturę i postrzeganie tak odległej przeszłości.

- To nie jest ujęcie typowo archeologiczne. Korzystam z pewnego komfortu polonisty i z możliwości zbudowania z młodzieżą refleksji humanistycznej, która nie jest typową, hermetyczną, przekazywaną od archeologa do archeologa informacją. Tylko sposobnością na włączenie w dyskusję kulturową, szkolną, edukacyjną rozważań archeologicznych. Takie ujęcie humanistyczne pozwala spojrzeć na domy z megalitu jako na początki kultury - tak dr Łukasz Oliwkowski tłumaczył cel projektu.

4

Na zakończenie polonista uroczyście otworzył wystawę plenerową, która przedstawia nie tylko efekty projektu, ale także wiedzę o najstarszych śladach kultury w naszym regionie. Przygotowane plansze zawisły na ogrodzeniu III LO od strony al. Ratuszowej.