Generalne Pomiary Ruchu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadza raz na 5 lat. Pierwszy odcinek obwodnicy otwarto w 2017, a drugi w 2019 roku, dlatego do tej pory nie ma szczegółowych danych, jak ta inwestycja wpłynęła na odciążenie ulic w Inowrocławiu.

Wyniki pomiarów przeprowadzanych w 2020 roku miały być znane w drugim kwartale 2021 roku, ale koronawirus sprawił, że szczegóły poznamy dopiero w ostatnim kwartale przyszłego roku.

- Metoda przeprowadzenia GPR 2020 zakłada wykonanie pomiarów krótkotrwałych (16 lub 24 godzinnych) w kilku specjalnie wybranych dniach w ciągu roku. Następnie wyniki uzyskane z tych dni pomiarowych są poddawane weryfikacji i analizie, aby ostatecznie zostały wykorzystane do oszacowania wielkości SDRR na poszczególnych odcinkach. Pomiar cały czas trwa. Pierwotnie wyniki GPR 2020 miały być dostępne w II kw. 2021. Niestety ze względu na pandemię COVID-19 i znaczny spadek natężenia ruchu drogowego część pomiarów (marcowy i majowy) zostało przeniesionych na przyszły rok. W związku z tym wyniki GPR 2020 będą dostępne najwcześniej w IV kw. 2021 r. Na tą chwilę przeprowadzone zostały tylko pomiary w styczniu i lipcu, trwają pomiary sierpniowe. Niemniej jednak są to pomiary cząstkowe, przeprowadzane w specyficznych okresach roku (zima, lato), z tego względu nie mogą być traktowane jako miarodajne do określenia średniego poziomu ruchu na drogach - mówi nam Szymon Piechowiak, rzecznik prasowy GDDKiA.