Po odśpiewaniu hymnu państwowego zgromadzeni mieli okazję wysłuchać prelekcji Danuty Talaczyńskiej. Ważnym punktem uroczystości było wpisanie się wszystkich uczestników obchodów do księgi pamiątkowej szkoły oraz wykonanie wspólnego zdjęcia.

W drugiej części uroczystości młodzież w strojach z epoki wystąpiła w przedstawieniu ukazującym czasy od zaborów do odzyskania przez Polskę niepodległości.