- W listopadzie 2018 roku Klub Europejski KONOPA będzie obchodził jubileusz 20-lecia działalności. Z tej okazji sprawiliśmy sobie prezent, a właściwie wygraliśmy go. Wzięliśmy bowiem udział w ogólnopolskim konkursie europejskim Euroscola i zostaliśmy jego laureatami. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym należało rozwiązać test z wiedzy o historii, polityce, kulturze Europy i UE, w drugim wymyślić i nagrać film pt. Zjednoczeni w różnorodności. Uczniów do obydwu etapów konkursu przygotowali Waldemar Wąśniewski i Agnieszka Kubiak - mówi Tomasz Młynkowiak z II LO.

W nagrodę w lutym 2019 roku 24 uczniów weźmie udział w symulowanych posiedzeniach plenarnym i komisji parlamentarnych. Wyjazd finansowany jest przez Parlament Europejski. Debaty odbywać się będą w języku angielskim.