W październiku ubiegłego roku Rada Powiatu przyjęła program naprawczy dla inowrocławskiego szpitala, który składa się z pięciu działań na lata 2019-2021. Jednym z nich jest wprowadzenie opłaty za korzystanie z parkingów dla pacjentów i personelu. Plan zakłada zmodernizowanie powierzchni parkingowej wokół budynków zakładu i uruchomienie automatycznego systemu parkingowego.

W grudniu 2019 roku do Starostwa Powiatowego wpłynęła petycja Sławomira Szeligi w interesie publicznym w sprawie sprzeciwu wobec reaktywacji opłat za miejsca parkingowe przy lecznicy. Podczas dziejszej sesji radni postanowili nie uwzględnić postulatów zawartych w piśmie.

- Do petycji odniósł się dyrektor inowrocławskiego szpitala, który przybliżył zasadność wprowadzenia opłat parkingowych. W wyniku rozmów dyrektor przedstawił również możliwość bezpłatnego korzystania z parkingu. Bez opłat mogą z niego korzystać osoby niepełnosprawne, posiadające karty parkingowe, pacjenci korzystający z zabiegów rehabilitacyjnych oraz pacjenci będący pod stałą opieką poradni. Ponadto możliwy będzie bezpłatny 15-minutowy dojazd i podwiezienie pacjenta. To wszystko znajdzie się w regulaminie szpitala - argumentowała Wiesława Paszkiewicz z komisji skarg i wniosków.

Za nieuwzględnieniem postulatów zawartych w petycji Sławomira Szeligi zagłosowało 18 radnych, a 7 wstrzymało się od głosu.