Bazy KRD i BIK – czym są, do czego służą?

Biorąc kredyt lub pożyczkę, informacja o takiej czynności i bieżącym zadłużeniu trafia do baz dłużników. Do największych należy Krajowy Rejestr Długów (KRD) oraz Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Dane dostępne w tych miejscach są elementami historii kredytowej i mają bardzo duży wpływ na zdolność kredytową w momencie, gdy pragnie się wnioskować o kolejny kredyt. Funkcjonowanie powyższych baz jest w pełni legalne. Kredytodawcy muszą bowiem monitorować swoich klientów, aby sprawdzić, czy będą oni w stanie spłacić nowe zadłużenie.
Weryfikacja sytuacji finansowej pożyczkobiorcy różni się w zależności od tego, z usług jakiej instytucji się korzysta. W przypadku banków sprawa jest prosta – nie ma co liczyć na zwolnienie ze sprawdzania KRD i BIK. Zaufane firmy oferujące pożyczki pozabankowe mogą jednak sprawdzać wnioskodawców za pomocą innych metod. Doskonałym tego dowodem są pożyczki bez BIK w Loando – już teraz warto zapoznać się z tą ofertą!

Przyczyny powstania wpisu do KRD – kiedy zadłużenie zostaje wpisane do bazy długów?

Istnieją szczegółowe zasady, które determinują to, czy dane zobowiązanie będzie wpisane do KRD, czy nie. Co więcej, do bazy KRD nie trafiają wszystkie rodzaje zadłużeń. Pod tym względem można powiedzieć, że źródło to jest minimalnie bardziej łagodne względem BIK.
Do KRD może być wpisana osoba, która ma zobowiązanie powstałe w związku z określonym stosunkiem prawnym. Do najczęstszych przykładów należą zobowiązania wynikające z umowy o kredyt, pożyczkę, przewóz osób w komunikacji miejskiej i masowej, a także nieopłacone rachunki za energię, gaz, wodę, odprowadzenie ścieków, a nawet wywóz śmieci.
Co ważne, aby dłużnika można było wpisać do bazy KRD, zobowiązanie musi wynosić co najmniej 200 złotych i musi być nieopłacone przez minimum 60 dni od daty terminu zapłaty. To jednak nie wszystko – wcześniej wierzyciel musi wysłać listem poleconym informację o konieczności zapłaty lub wezwanie do zapłaty na adres miejsca zamieszkania, jeśli nie podano innego.

W przypadku przedsiębiorców zasady są podobne, ale wskazać można na pewne różnice. Pierwsza widoczna jest w zakresie limitu kwotowego – wynosi on 500 złotych. Druga dotyczy kwestii formalnych związanych z przesłaniem wezwania do zapłaty. Powinno ono zawierać ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych firmowych.

Jak zlikwidować wpis w KRD? Procedura usuwania

Informacja w bazie KRD będzie negatywnie wpływała na zdolność kredytową. W związku z tym każde zobowiązanie należy jak najszybciej zapłacić. Uregulowanie długu to najpopularniejszy i często jedyny sposób na usunięcie wpisu z KRD.

Jeżeli spłacisz zadłużenie, to wierzyciel ma obowiązek nie później, niż w terminie 14 dni roboczych od uzyskania o tym informacji, wystąpić z wnioskiem do KRD. Następnie, przez 7 dni liczonych od momentu wpłynięcia pisma do biura KRD, zobowiązane jest ono do usunięcia danych.

Czy istnieją alternatywne sposoby na usunięcie wpisu z baz KRD?

W niektórych przypadkach możliwe jest wnioskowanie do biura, aby usunęło ono wpis z bazy. Taka sytuacja dotyczyć będzie okoliczności, które stwierdzają jednoznacznie, że zadłużenie jest przedawnione lub nieprawdziwe. Do indywidualnego wniosku należy dołączyć dowody. Jeżeli sąd wcześniej orzekł, że dług nie jest prawomocny, należy przedstawić orzeczenie. W takich wypadkach biuro wezwie wierzyciela po otrzymaniu dokumentacji, aby zweryfikować sytuację, a następnie będzie mogło usunąć wpis z KRD.

Na uwagę zasługuje ewentualność dotycząca nieistnienia zobowiązania. Jeżeli wezwanie do zapłaty było nieuczciwe, niezgodne z prawdą, a mimo to stało się przedmiotem wpisu do KRD, sprawę można zgłosić nie tylko pracownikom samej bazy dłużników, ale także organom ścigania, ponieważ jest to przestępstwo.

Usuwanie wpisu z bazy KRD – podsumowanie

W praktyce jednak wszystkie powyższe okoliczności zdarzają się bardzo rzadko. Przed dokonaniem wpisu do bazy jego zawartość jest również analizowana. Wobec tego najlepszym sposobem na anulację niewygodnego wpisu w KRD staje się po prostu uregulowanie należności. Po pełnym opłaceniu zobowiązania będzie można się cieszyć znacznie lepszą zdolnością kredytową. Aby sprawdzić, czy Twoje nazwisko nie znajduje się w bazie, możesz skorzystać z oficjalnej strony internetowej. Jedna weryfikacja jest bezpłatna, jeżeli od poprzedniej nie upłynęło sześć miesięcy!