Szef PSL zapowiedział, że o programie dla kraju i roli prezydentury w przyszłej kadencji będzie rozmawiał podczas spotkań z mieszkańcami różnych regionów, także w formule Klubów Koalicji Polskiej, które planuje organizować jego ugrupowanie.

„Jeszcze przed tym oficjalnym momentem wyłonienia kandydatów na prezydenta, startu kandydatów, chcemy rozmawiać z naszymi rodakami, jaka ma być prezydentura, jaki powinien być prezydent w Polsce, jaką rolę powinien pełnić i co jest najważniejsze na te pięć lat następnej kadencji, a może na dziesięć lat następnej kadencji” – oświadczył Kosiniak-Kamysz podczas spotkania w Cekanowie, w którym uczestniczyli działacze PSL z północnego Mazowsza.

Według Kosiniaka-Kamysza „trzeba przedstawić realny projekt dla Polski, dla Polski silnej w Europie i na świecie, dumnej ze swojej historii, ale patrzącej w przyszłość, dla Polski, która szuka przyjaciół, a nie wskazuje wrogów, dla kraju, który jest dla wszystkich”.

„Wierzę głęboko, że inna Polska jest możliwa, nie Polska podzielona, Polska waśni i sporów, nienawiści i zawiści. Jest możliwa Polska wspólnoty, współpracy, Polska, która szanuje każdego człowieka, niezależnie od miejsca jego urodzenia, od statusu materialnego, wyznania, poglądów i światopoglądu” – podkreślił szef PSL.

„Polska musi szanować, jako kraj, wszystkich swoich obywateli. To jest podstawa. I na czele tej zasady, na samym jej początku i gwarantem tej zasady musi być prezydent Rzeczypospolitej, musi być prezydent, który jest w istocie prezydentem wszystkich Polaków” - oświadczył. (PAP)

mb/ par/