Plan zakłada, aby przy ulicy Magazynowej powstał parking na ponad sto aut oraz przedłużenie tunelu pod torami. Zagospodarowany zostanie również plac przed dworcem, gdzie będą miejsca do postoju na chwilę tzw. kiss and ride. Oprócz nowej nawierzchni, będzie nowe oświetlenie oraz cała niezbędna infrastruktura.

Wyłonionymi w przetargu wykonawcami są gdański Polwar oraz warszawski Budimex. W systemie "zaprojektuj i wybuduj" zajmą się tą jedną z największych inwestycji w mieście. Łączny koszt to 10,8 miliona złotych. W części inwestycja będzie dofinansowana ze środków unijnych.

Spostrzeżeniami i propozycjami dotyczącymi inwestycji mogli się dziś po południu podzielić z projektantami mieszkańcy podczas otwartego spotkania, o którym informowaliśmy kilka dni temu. Piotr Kania z Biura Projektów Drogowych, Marcin Dudek i Łukasz Lachowicz z Pracowni Projektowej MiD przedstawili wizualizacje i główne założenia projektowe wspomnianej inwestycji. Roboty przed dworcem rozpoczną się w przyszłym roku.

spotkanie

Podczas spotkania zainteresowani mieszkańcy poruszyli przede wszystkim kwestię parkowania samochodów. Zdaniem jednego z uczestników debaty planowana liczba miejsc może okazać się zbyt mała, inna osoba sugerowała ograniczenie ruchu aut na placu przed dworcem, skoro dworzec ma pełnić funkcję intermodalną, a więc łączyć transport kolejowy i autobusowy.

Projektanci zapewniali, że w tym miejscu, jak i przy ul. Magazynowej przewiedzieli maksymalną, dopuszczoną prawem, liczbę miejsc parkingowych. Wzięli pod uwagę natomiast wnioskowaną przez część osób możliwość ewentualnego wyznaczenia dodatkowych miejsc dla taksówek przy wyjściu z tunelu. Odpowiadając jednej z mieszkanek przedstawiciel firmy projektowej zapewnił, że w przyszłości będzie można zainstalować tam stacje ładowania aut elektrycznych. Będzie tam bowiem już podobna instalacja dla miejskich autobusów. Pojawiły się jednocześnie wątpliwości związane z egzekwowaniem ograniczenia postoju w ramach miejsc tzw. kiss & ride.

Pytano też o kwestie rozwiązania komunikacyjnego na skrzyżowaniu ul. Magazynowej i Dworcowej. Na tym etapie jeszcze nie wiadomo czy pojawi się tam rondo, czy sygnalizacja świetlna. - Równolegle trwają prace projektowe nad przebudową ul. Magazynowej, oddzielne biuro projektowe przygotowuje taką dokumentację i zgodnie z nią będzie włączenie w ul. Dworcową, uzgadniane z GDDKiA - zwróciła uwagę Ewa Witkowska, zastępca prezydenta miasta.

Dużym minusem, na co zwracali uwagę uczestnicy spotkania, jest brak wind z przejścia podziemnego na perony. Jak podkreślił prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza przebudowa peronów nie wchodzi jednak w skład miejskiego projektu, a projektanci dodali, że PKP pracuje nad studium modernizacji układu torowego i peronów, w wyniku której mogą pojawić się windy. Nie wiadomo jednak kiedy dojdzie do jej realizacji.