O godz. 10 do akcji "Jesienne Sprzątanie Noteci" dołączyli także ochotnicy. Ponad 30-osobowa grupa podzielona na mniejsze patrole przez bosmana przystani Piotra Bandurskiego zajęła się sprzątaniem odpadów. Cztery patrole piesze, jeden na pontonie, na łódce oraz ekipa specjalna z 5. Inowrocławskiej Drużyny Harcerzy ZHR na rowerze wodnym znajdowały w wodzie, pod wodą i na brzegach Noteci m.in. papiery, materiały budowlane, szkło, opony, plastikowe torby i butelki, splątane żyłki wędkarskie, spławiki oraz metalowe pręty.

Pod koniec sprzątania do akcji dołączyła też ponad 30-osobowa gromada zuchenek i zuchów ZHR, czyli najmłodsza część harcerskiej organizacji.

- Smutny jest fakt, że mimo prowadzenia takich akcji od wielu już lat przez inowrocławskie środowisko ZHR, nadal znajdujemy ogromne ilości śmieci – mówi druh Piotr Bandurski.

Partnerem, współorganizatorem i uczestnikiami byli RZGW w Bydgoszczy, ZZ w Inowrocławiu oraz Klub Ocean's 7 Rafał Domeracki.