Wodny tor przeszkód dostępny jest dla wszystkich osób (do 136 kg) umiejących pływać w godzinach od 10:00 do 18:00. Korzystający z toru muszą mieć założone kamizelki asekuracyjne, które są dostępne u ratowników.