Projekt uchwały w tej sprawie zgłosił Patryk Kaźmierczak (KO), przewodniczący rady. Miesięczne wynagrodzenie prezydenta miasta ma się składać z:

 1. wynagrodzenie zasadnicze: 10 000,00 zł
 2. dodatek funkcyjny: 2 000,00 zł
 3. dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego
  i dodatku funkcyjnego;
 4. dodatek za wieloletnią pracę, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Ile na stanowisku prezydenta Inowrocławia zarabiał Ryszard Brejza?

 1. wynagrodzenie zasadnicze: 10 770,00 zł
 2. dodatek funkcyjny: 3 450,00 zł
 3. dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego
  i dodatku funkcyjnego;
 4. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Uchwała wejdzie w życie, jeśli przegłosują ją miejscy radni podczas sesji zaplanowanej na 16 maja.