Jak ustalono, odpady pochodziły z jednego z gospodarstw domowych przy tej samej ulicy. Strażnicy miejscy nałożyli na sprawcę mandat w wysokości 500 zł i zobowiązali go do uprzątnięcia śmieci.