W trakcie oceny złożonych wniosków przyznano dofinansowanie w następującym wymiarze: trzy wnioski dofinansowano w kwocie 85 000 zł każdy, cztery wnioski - 50 000 zł każdy, trzy wnioski - 25 000 zł każdy, pięć wniosków - 22 000 zł każdy, trzy wnioski - 15 000 zł każdy i po jednym wniosku za 10 i 5 tysięcy złotych.

- Zdecydowaliśmy o wyborze 20 projektów, które uzyskały największą ocenę i okazały się merytorycznie najlepsze. Pozwolą one skorzystać z inicjatyw, jak największej liczbie mieszkańców miasta i gminy Inowrocław. Zależało nam, aby wsparcie mogło trafić na realizację przedsięwzięć w wielu obszarach i kierowanych do różnych grup odbiorców. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem pomysłowości i zaangażowania lokalnej społeczności. To dowód i potwierdzenie, że program stworzony przez CIECH Soda Polska i EEW Energy from Waste Polska stanowi odpowiedź na realne potrzeby mieszkańców - zaznacza Frank Paasche, prezes zarządu EEW Energy from Waste Polska.

Jakie projekty uzyskały dofinansowanie? Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne PRO ARTE zorganizuje cykl koncertów muzyki klasycznej, który będzie okazją do prezentacji najwybitniejszych absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu. Wsparcie otrzymała również m.in. inicjatywa "Kujawy na fali - płyniemy w kulturę" zaproponowana przez Lokalną Organizację Turystyczną Kujawy. Planuje ona szereg wydarzeń, w tym festynów obejmujących prezentację wyrobów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich, rękodzieła artystycznego i produktów lokalnych. Dofinansowanie uzyskał także projekt dla seniorów – Międzypokoleniowy Uniwersytet XXI Wieku. To cykl zajęć i warsztatów dla mieszkańców miasta i gminy, który ma pozwolić nie tylko poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności, ale również zintegrować lokalną społeczność.

- Na środki wyasygnowane przez CIECH Soda Polska i EEW Energy from Waste Polska mogły liczyć inicjatywy cenne społecznie, aktywizujące lokalną społeczność i zwiększające zaangażowanie mieszkańców miasta w relacje dobrosąsiedzkie. W sumie do pierwszego naboru zgłosiło się 46 projektów - informują pomysłodawcy.

- Dofinansowanie trafi do różnego rodzaju organizacji działających na rzecz mieszkańców naszego miasta i okolic. Tym samym skorzystają z niego zarówno młodzi ludzie, dzieci, jak również dorośli i seniorzy. Myślę, że efekty działania Funduszu zauważy każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Inowrocławia, a także goście naszego miasta. W tegorocznej edycji Funduszu sfinansowaliśmy projekty o łącznej wartości 700 tys. złotych. Wierzymy, że w kolejnych latach będziemy mogli zwiększać pulę przeznaczoną na realizację wartościowych projektów, które pozytywnie wpłyną na naszą wspólną okolicę - podkreśla Tomasz Molenda, prezes zarządu CIECH Soda Polska.

Fundusz realizowany jest w ramach projektu Inowrocław Nowa Energia, obejmującego budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie kompleksu CIECH Soda Polska w Inowrocławiu. Inwestorzy planują, że budowa zakładu może rozpocząć się jeszcze w 2024 roku i potrwać około trzech lat, ale wcześniej musi otrzymać jeszcze niezbędne zgody i pozwolenia.

wnioski