Szkoda całkowita a częściowa

Ubezpieczyciel orzeka o szkodzie całkowitej w przypadku, gdy naprawa pojazdu jest ekonomicznie nieuzasadniona lub niemożliwa. To oznacza, że koszty naprawy przewyższają wartość rynkową pojazdu przed wypadkiem. Kryteria te różnią się w zależności od polisy i ubezpieczyciela, jednak zazwyczaj stanowią one 75-100% wartości rynkowej pojazdu przed wypadkiem. 

Szkoda częściowa

W przypadku szkody częściowej, pojazd można naprawić, ale koszty naprawy są znaczące. Ubezpieczyciel wówczas pokryje koszty naprawy, a właściciel pojazdu poniesie jedynie standardową opłatę za udział własny.

Różnice pomiędzy szkodą całkowitą a częściową

Stan techniczny pojazd

W przypadku szkody całkowitej, pojazd jest zazwyczaj w takim stanie, że naprawa nie ma sensu. W szkodzie częściowej pojazd może być naprawiany, ale i niejednokrotnie z dużymi nakładami finansowymi.

Koszty naprawy

W szkodzie całkowitej koszty naprawy są zbyt wysokie, by były uzasadnione ekonomicznie. W szkodzie częściowej, choć naprawa możliwa, koszty są znaczne.

Wartość rynkowa pojazdu

Szkoda całkowita zazwyczaj występuje, gdy koszty naprawy przekraczają 75-100% wartości rynkowej pojazdu. W szkodzie częściowej, koszty naprawy są niższe, ale nadal znaczne.

Decyzja ubezpieczyciela a korzyści dla poszkodowanego

Choć z pozoru szkoda całkowita może wydawać się korzystniejsza dla poszkodowanego, nie zawsze jest to prawda. Otrzymanie odszkodowania za szkodę całkowitą niekoniecznie pokryje pełną wartość rynkową pojazdu przed wypadkiem. Warto podkreślić, że do poszkodowanego trafia różnica pomiędzy wartością pojazdu przed a po szkodzie. Ubezpieczyciel często zaniża wartość pojazdu przed szkodą a zawyża wartość wraku. W przypadku szkody częściowej, poszkodowany może nadal korzystać z pojazdu po naprawie.

Warto również zauważyć, że wartość rynkowa pojazdu przed wypadkiem jest przedmiotem negocjacji. Poszkodowany może wnieść sprzeciw wobec oceny wartości pojazdu i próbować uzyskać wyższe odszkodowanie.

Decyzja ubezpieczyciela o uznaniu szkody za całkowitą czy częściową ma istotny wpływ na proces likwidacji szkody. Poszkodowani powinni być świadomi różnic między tymi dwiema kategoriami oraz zawsze dokładnie analizować ofertę odszkodowania przed podjęciem decyzji. Profesjonalna pomoc prawnika specjalizującego się w sprawach odszkodowawczych może być cennym wsparciem w tym procesie.