36 dni minęło od wyborów parlamentarnych.

Od chwili wyboru Pana Ryszarda Brejzy do Senatu Rzeczypospolitej Inowrocław pozostaje bez Prezydenta Miasta, a bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej staje się coraz bardziej utrudnione. Pan Senator Ryszard Brejza nie tylko mógł skorzystać ze swoich praw obywatelskich i ubiegać się o mandat parlamentarny, ale i jego kandydatura spotkała się z ogromnym poparciem mieszkańców Inowrocławia i naszego regionu, o czym najdobitniej świadczy otrzymana przez niego liczba głosów. Polskie prawo posiada rozwiązania i mechanizmy, które należy zastosować w tego typu przypadkach. Należy jednak chcieć podchodzić do swoich zadań odpowiedzialnie i poważnie.

36 dni minęło od wyborów parlamentarnych, a Pan Mikołaj Bogdanowicz – wciąż jeszcze Wojewoda Kujawsko-Pomorski - nie potrafi skutecznie wywiązać się ze swoich obowiązków i skutecznie wystąpić do Prezesa Rady Ministrów o powołanie osoby pełniącej tymczasowo obowiązki prezydenta naszego Miasta. Dzieje się tak, pomimo wystosowanego przez Radę Miejską apelu, pomimo licznych próśb ze strony parlamentarzystów, samorządowców i obywateli naszego regionu. Nie chcę wierzyć, że bezczynność Pana Wojewody może wynikać z urażonej dumy własnej po kolejnej wyborczej porażce, ani z wewnątrzpartyjnych rozgrywek w jego obozie politycznym. Chciałbym zwrócić uwagę Pana Wojewody, jak i opinii publicznej, że obecny stan rzeczy nie powinien być w żadnej mierze rozpatrywany pod kątem politycznym czy osobistych ambicji jakichkolwiek działaczy, a jedynie przez pryzmat zapewnienia możliwości sprawnego funkcjonowania Miasta i jego instytucji.

36 dni minęło od wyborów parlamentarnych, a bezczynność Pana Wojewody grozi brakiem możliwości wywiązywania się przez administrację samorządową z jej ustawowych obowiązków. Kwestie podatkowe, świadczenia społeczne, zawieranie umów z dostawcami, a przede wszystkim – budżet naszego Miasta na kolejny rok, czyli fundamentalny dokument zapewniający funkcjonowanie wszystkich instytucji, szkół, przedszkoli… Wszystkie te sprawy są obecnie zagrożone ze względu na brak działań ze strony Pana Wojewody. Chcę publicznie zadać pytanie: czy Pan Mikołaj Bogdanowicz zdaje sobie sprawę z ciążącej na nim odpowiedzialności za przedłużającą się bezczynność?

36 dni minęło od wyborów parlamentarnych. Panie Wojewodo, najwyższy czas skutecznie wywiązać się ze swoich zadań. Jeżeli nie jest Pan w stanie wskazać odpowiedniej osoby do pełnienia obowiązków prezydenta Inowrocławia, to polecam zapoznanie się z apelem Rady Miejskiej z dnia 16 października, w którym zaproponowaliśmy Panu Wojewodzie, by taką osobą był dotychczasowy pierwszy zastępca Prezydenta Ryszarda Brejzy. 36 dni minęło od wyborów parlamentarnych. Ze smutkiem stwierdzam, że okazywana przez Pana Wojewodę bezczynność w zakresie jego ustawowych obowiązków stanowi smutne zwieńczenie Pańskiego pełnienia urzędu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Tomasz Marcinkowski
Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia