Nad grupą szesnaściorga uczniów opiekę merytoryczną pełniła dr Anna Zaręba, pracownik naukowy Wydziału Sztuk Pięknych, UMK w Toruniu na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki oraz dr Katarzyna Krynicka-Szroeder.

Celem wyjazdu było przeprowadzenie prac porządkowych, inwentaryzacji polskiego cmentarza w Kaczyce założonego na przełomie XVIII i XIX wieku. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Narodowego za Granicą POLONIKA, a środki w ramach programu grantowego "Wolontariat” pozyskało Stowarzyszenie Przyjaciół "Budowlanki" z Inowrocławia.

Następnego dnia, po wcześniejszym rozpoznaniu terenowym, uczniowie rozpoczęli prace w zespołach. Pod nadzorem merytorycznym lokalizowano w terenie obiekty, zarówno te zachowane w stanie dostatecznym, jak destruktu zachowane szczątkowo. - Odnotowaliśmy 99 obiektów głównych i kilkanaście szczątkowych. Niezwykłą pomoc przy rozmierzaniu terenu okazał pan Daniel Panfil, rodzic, który z własnej inicjatywy towarzyszył grupie w wyjeździe. Pod jego nadzorem uczniowie mogli w profesjonalny sposób wykonać opomiarowanie terenu cmentarza i wyznaczyć koordynaty dokładnej lokalizacji wszystkich obiektów – relacjonują uczestnicy wyprawy.

Podczas prac inwentaryzacyjnych uczennice drugiej klasy Zuzanna Marciniak i Zuzanna Sztama dokonały odkrycia. Między dwoma cokołami nagrobków od południowej strony stoku spod warstwy trawy odsłoniły twarz żeliwnej rzeźby. Reszta 80-centymetrowej formy przykryta była cienką warstwą humusu. Po konsultacji z przedstawicielem Polonii Gervazenem Longerem, rzeźba została zabrana do Polski i będzie poddana konserwacji pod nadzorem pracowników Zakładu Konserwacji Metalu, Wydziału Sztuk Pięknych UMK, a w procesie będą uczestniczyć uczennice, które odkryły ten zapomniany artefakt.

Po skatalogowaniu wszystkich odnalezionych obiektów uczniowie sporządzili karty inwentaryzacyjne, oraz dokumentację fotograficzną, które wejdą do bazy danych Narodowego Instytutu Ochrony Dziedzictwa za granicą Polonika.

Ponadto uczniowie mogli odwiedzić kopalnię soli w Kaczyce oraz zapoznać się z średniowiecznymi zabytkami architektury sakralnej regionu wpisanymi na listę UNESCO, między innymi monastyrami w Humor, Voronet, Moldovita, Sucevita. Doktor nauk o sztuce, pracowniczka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oprowadziła młodzież po świecie kultury materialnej i duchowej kościoła wschodniego.

Młodzież w ostatnich dniach pobytu wędrowała szlakami Narodowego Parku Gór Rodniańskich i oglądała wodospady Cascada Cailor ostatniego dnia uczestniczyli w polonijnych dożynkach w Nowym Solońcu.

wsp_modul