Czym są dioksyny? Jakie działania są podejmowane, aby nie przedostawały się do środowiska?

Czym są dioksyny? Gdzie występują? Jakie działania są podejmowane, aby nie przedostawały się do środowiska i powietrza? Wyjaśnia dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, profesor Politechniki Łódzkiej, kierownik Zakładu Technik Inżynierii Środowiska.

Prof. Grzegorz Wielgosiński: Dioksyny to pewna grupa związków chemicznych, która powstaje we wszystkich procesach termicznych, wszystkich procesach wysokotemperaturowych, w tym również procesach spalania. Dużym źródłem, w Polsce największym źródłem według danych GUS i Krajowego Centrum Inwentaryzacji Emisji jest gospodarka komunalna - są małe obiekty spalania, czyli piece domowe - 62%. W wypadku spalania odpadów oczywiście dioksyny też powstają jak w każdym procesie spalania, bo przy spalaniu węgla też bo mamy chlor i też powstają dioksyny. Powstają wtedy kiedy są złe warunki spalania, czyli tak jak mówiłem kluczem jest stężenie tlenku węgla. Jeżeli w elektrowni, spalarni, stężenie tlenku węgla w spalinach jest na poziomie kilku mg na m3 to w piecu domowym spokojnie mamy ponad 1000 a czasem 5000 mg na m3. Nawet najnowocześniejsze piece grzewcze na węgiel tzw. piątej generacji, mają stężenie tlenku węgla do 300 mg na m3. Wracając do dioksyn. Powstają, ale tam w spalarni mamy system oczyszczania spalin, dzięki temu emisja dioksyn z polskich ośmiu spalarni odpadów, które w 2019 r. spaliły 1 mln ton odpadów jest poniżej 0,06 g na m3, przy całkowitej emisji 270 gramów. Jest minimalna. Bo są tam systemy również, które wyłapują. Jakie systemy? Przede wszystkim wyłapuje dodatek do oczyszczania spalin węgla aktywnego, ale również nowoczesna spalarnia, która się w tej chwili buduje w Gdańsku, będzie miała instalację katalityczną, która będzie rozkładała dioksyny. Także generalnie nie ma problemu. Ten problem emisji dioksyn ze spalarni odpadów istniał w latach 70. i 80. XX wieku, od roku 90. właściwie tego problemu już nie ma. Wiemy, że są i potrafimy sobie z nimi doskonale radzić.


dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński jest autorem podręczników oraz wielu publikacji naukowych, krajowych i zagranicznych. Zajmuje się zagadnieniami ochrony powietrza (oczyszczanie gazów odlotowych, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze, zarządzanie ochroną powietrza), gospodarki odpadami (termiczne przekształcanie odpadów, plany gospodarki odpadami, paliwa alternatywne) oraz zrównoważonego rozwoju.