"Z niemałym zdziwieniem przeczytaliśmy list internauty dot. planowanej prywatnej inwestycji przy ul. Wojska Polskiego, ze względu na to, że na tym terenie od dziesięciu lat obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dopuszczający tego typu inwestycje. Jego wprowadzenie konsultowane było z mieszkańcami. Po zapoznaniu się z dokumentacją, każdy mógł wnieść swoje sugestie i uwagi. Co więcej, w niniejszym planie, wpisany został obowiązek przeprowadzenia badań archeologicznych na tym terenie dla każdego inwestora. Wiąże się z tym nadzór służb konserwatorskich nad prowadzonymi pracami, a także zabezpieczenie ewentualnych znalezisk. Ponadto określenie „władze miasta nie chcą wykorzystać tego terenu w odpowiedni sposób” również wprowadza mieszkańców Inowrocławia w błąd. Grunt, na którym planowana jest inwestycja, jest terenem prywatnym."

Z poważaniem,
Adriana Herrmann
Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Inowrocławia