Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych to już nie wymysł - to konieczność. Świat staje w obliczu wielkiego kryzysu energetycznego, a jednym z głównych trucicieli środowiska jest energetyka konwencjonalna, oparta na spalaniu paliw kopalnych.

Jak podkreślił Jarosław Marciniak, prezes OSM Cuiavia, przewodniczący rady społeczno-gospodarczej przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Inowrocławiu, obecnie około 70% energii elektrycznej w Polsce pochodzi z węgla. Za odnawialnymi źródłami energii przemawiają nie tylko powody ekologiczne, ale i ekonomiczne, czyli wysokie rachunki za prąd i ciepłą wodę w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych, które zmuszają do oszczędzania.

Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych pozwala ograniczyć emisję stukrotnie, a w elektrowniach słonecznych 20-krotnie. W kraju i regionie realizowanych jest wiele inicjatyw z różnymi źródłami finansowania: wewnętrznymi i zewnętrznymi.

O tych projektach dyskutowali zaproszeni goście i partnerzy uczelni: dr Tomasz Kruszyński - główny specjalista Wydziału Rozwoju Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia, wykładowca na studiach podyplomowych Master of Business Administration w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Inowrocławiu: "Odnawialne źródła energii w ochronie klimatu – uwarunkowania i perspektywy", Rafał Żurowski - wójt Gminy Rojewo: "Energetyka odnawialna, a wzrost zatrudnienia w rejonie i jego rozwój"; Wojciech Kędziora - dyrektor ds. regulacji energetycznych CIECH Soda Polska SA: "Ekologiczne źródła energii w firmie CIECH Soda Polska SA", Magdalena Wiśniewska - wiceprezes zarządu ds. handlowych Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu: "Finansowanie działań ekologicznych w biznesie", ** Szymon Łepski** - prezes zarządu Spółdzielczej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN Bydgoski", Kujawski Klub Dyskusyjny Nowe Horyzonty: "Energooszczędne budownictwo". Urząd Miasta w Inowrocławiu reprezentowała zastępca prezydenta miasta Ewa Koman.

Podczas spotkania prelegenci podsumowali także krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. Ten wygląda następująco:

  • realizacja celu OZE na poziomie 23% w 2030 r. będzie możliwa pod warunkiem przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym na sprawiedliwą transformację,
  • ocenia się, że w perspektywie do 2030 r. udział OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie będzie zwiększał się o 1,1 pkt proc. średniorocznie tj. do poziomu ok. 28,4%,
  • planuje się udział OZE do 2023 roku w: elektroenergetyce: 32%, transporcie: 14%,
  • na cele energetyczne można przeznaczyć około 13% krajowego potencjału biomasy, bez powodowania ujemnych skutków dla ekosystemów rolniczych,
  • przewiduje się zwiększenie dynamiki rozwoju mikroinstalacji OZE - przede wszystkim instalacji prosumenckich.

Zgromadzeni niejednokrotnie zaznaczali, że stajemy przed koniecznością przeciwdziałania niekorzystnym zmianom, jakie zachodzą w środowisku naturalnym, aby zachować je dla następnych pokoleń. WSP wyraża nadzieję, że udział w spotkaniu będzie inspiracją dla lokalnych samorządów, inwestorów do podejmowania przez nie licznych projektów i aktywności gospodarczej w zakresie odnawialnych zasobów energii.

wsp_modul

Materiał powstał we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości w Inowrocławiu