Internauci co jakiś czas proszą nas, żebyśmy zainteresowali się tematem aut, które poruszają się po chodniku przy ul. Narutowicza, w pobliżu kościoła pw. św. Barbary. - To pasmo permanentnych wykroczeń kierowców – zauważają. A właściwie jego początek, bo problem kończy się na wysokości bloku nr 88, gdzie praktykowane jest ukośne parkowanie, co utrudnia pieszym przejechanie wózkiem dziecięcym lub inwalidzkim.

O pomoc w poprawnej interpretacji przepisów ruchu drogowego już jakiś czas temu poprosiliśmy municypalnych. Straż Miejska w Inowrocławiu doszła do wniosku, że nie ma podstawy prawnej do represjonowania parkujących na tym odcinku kierowców. Odcinku, nie chodniku.

- Skoro według straży miejskiej "chodnik" nie jest chodnikiem, to może niech zacznie karać pieszych za korzystanie z niego?! Przecież gołym okiem widać, gdzie jest jezdnia, gdzie wjazd do posesji, a gdzie chodnik, w dodatku miejscami oddzielony pasem zieleni od jezdni - komentuje stanowisko straży miejskiej internauta Wojciech.

Słupki albo obojniki

Czytelnik znalazł sposób, który może rozwiązać problem. - Wystarczy postawić słupki - wzdłuż i w poprzek, które uniemożliwią wjazd tam, gdzie nie wolno, niezależnie od wysokości krawężnika. I podobnie odgrodzić miejsca do parkowania od części dla pieszych aż do bloku Narutowicza 88 – tu choćby niewielkimi, gumowymi odbojnikami - sugeruje.

O zabranie głosu poprosiliśmy organ zarządzający ruchem na terenie parkingochodników przy ul. Narutowicza, czyli Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu. - Projekt stałej organizacji ruchu przy ul. Narutowicza w Inowrocławiu na odcinku od al. Mikołaja Kopernika do ul. Magazynowej wprowadzony od dnia 17 grudnia 2021 r. został zatwierdzony w dniu 25 lutego 2021 r. na podstawie m.in. obowiązującego do dnia 21 września 2022 r. rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.). Zgodnie z posiadaną dokumentacją, przedstawiony przez czytelnika, sporny element infrastruktury drogowej jest chodnikiem - informuje nas Artur Kisielewicz, specjalista ds. współpracy z mediami Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.