Od 1 lutego ZUS zaczął przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze, trzeba złożyć do ZUS odpowiedni wniosek. Można to zrobić wyłącznie elektronicznie. Do dyspozycji rodzice mają kilka kanałów: aplikację mZUS, portal PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Pierwsze wnioski o 500+ na nowy okres wypłat wpłynęły do ZUS-u z samego rana. Do godziny 10 rodzice i opiekunowie złożyli 120,7 tys. wniosków na ponad 193,9 tys. dzieci. W tym 6,9 tys. wniosków na 12,2 tys. dzieci zostało złożonych w aplikacji mZUS.

- Dzięki aplikacji mZUS rodzice mogą szybciej wypełnić wniosek o świadczenie z programu Rodzina 500+ i wysłać go korzystając z tabletu lub smartfona. Jeśli wcześniej złożony był do ZUS-u wniosek o to świadczenie i Zakład przyznał je – rodzic może na jego podstawie utworzyć nowy wniosek. Taki wniosek zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych. Jeśli coś się zmieniło, można to poprawić. Podobnie jest z PUE ZUS, jeżeli tworzymy wniosek na tej platformie i dzieci, na które ubiegamy się o świadczenie, zgłoszone są do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, to w kreatorze możemy automatycznie pobrać ich dane. Dzięki temu nie trzeba wpisywać danych ręcznie i szybciej można wypełnić wniosek - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

By nie mieć przerwy w wypłacie świadczenia, wniosek o 500+ na dalszy okres należy złożyć do 30 kwietnia. Jeśli kompletny wniosek wpłynie do ZUS w kwietniu i będzie prawidłowo wypełniony, to rodzic otrzyma pierwsze świadczenie za nowy okres jeszcze w czerwcu. Wnioski o 500+ na okres 2023/2024 można składać tylko do końca czerwca. Jeśli rodzic spóźni się i złoży dokumenty po terminie, to świadczenie otrzyma od miesiąca złożenia wniosku. Wyjątek stanowią rodzice, którym urodziło się dziecko. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku – dodaje rzeczniczka

500+ dla obcokrajowców

Świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce obywatelom UE i cudzoziemcom,
o ile mają legalny pobyt w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w naszym kraju na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wniosek o świadczenie powinni złożyć na specjalnie przygotowanym formularzu SW-U, który jest dostępny w języku ukraińskim. Wniosek ten można złożyć poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.