Projekt ukierunkowany był na szkolenie kadry nauczycielskiej w celu podniesienia jakości pracy szkoły i nauczania. - Szkoła powinna być miejscem, do którego uczniowie przychodzą chętnie i zdobywają wiedzę w przyjaznych warunkach - przyznają autorki projektu: Kamila Thomas-Dąbrzał, nauczycielka języka angielskiego i informatyki oraz Paulina Sadłos, nauczycielka religii.

W ramach projektu nauczyciele odbyli wyjazdy typu job shadowing do szkół z krajów partnerskich. Oznacza to, że uczyli się nowych praktyk, obserwując pracę innych pedagogów. Hiszpanię odwiedzili: Kamila Thomas-Dąbrzał, Paulina Sadłos, Justyna Koszowska, Piotr Napora oraz Katarzyna Łuczak. Celem wizyty było poznanie ciekawych metod nauczania, obserwacja lekcji i wydarzeń szkolnych, a w szczególności praca z uczniem mającym trudności w nauce. W szkole w Finlandii Kamila Thomas-Dąbrzał, Paulina Sadłos, Katarzyna Paluszak oraz Iwona Łukomska poznawały fiński systemu edukacji, nowoczesne metody oraz wymieniały doświadczenia w pracy z uczniami zdolnymi.

Nauczyciele brali udział w szeregu szkoleń, m.in. w dwutygodniowym kursie CLIL: Monika Szulkowska w Madrycie, Hanna Myga i Eliza Nowicka w Dublinie. CLIL to innowacyjna metoda zintegrowanego nauczania przedmiotu oraz języka obcego, tak ważne w nauczaniu w szkole dwujęzycznej.

Podczas szkolenia w Barcelonie nauczycielki: Justyna Koszowska, Katarzyna Łuczak, Iwona Grabińska zdobyły wiedzę i umiejętności z pozytywnego projektowania myślenia, komunikacji i przestrzeni szkolnych. Kolejny kurs w Barcelonie dotyczył integracji kreatywności i innowacji w nauczaniu, a wzięły w nim udział Barbara Herrmann i Małgorzata Koczorowska.

Nauczyciele brali również udział w zintegrowanej wizycie edukacyjnej w szkołach i seminariach szkoleniowych w Finlandii: Piotr Napora i Witold Mroziński oraz w Islandii: Kamila Thomas-Dąbrzał oraz Paulina Sadłos.

We wszystkich szkoleniach i wizytach językiem komunikacyjnym był angielski, jednocześnie była to okazja do poznania nauczycieli z innych krajów europejskich oraz pozyskania nowych partnerów do ewentualnych kolejnych przedsięwzięć.

Efektem końcowym projektu jest niewątpliwie doświadczenie, które zdobyli nauczyciele podczas szkoleń i wizyt, po powrocie podzielili się nim z radą pedagogiczną, napisali scenariusze zajęć dostępne dla wszystkich. Decyzją wszystkich nauczycieli powstały również strefy relaksu dla całej społeczności: na holu pierwszego i drugiego piętra oraz w bibliotece. To miejsca, w których można spędzić czas podczas przerw i po lekcjach, dające możliwość wytchnienia, odpoczynku, gdzie można sięgnąć po ciekawą książkę, pograć w gry planszowe albo zwyczajnie się zrelaksować. Warunek jest jeden: nie mozna korzystać tam z telefonów komórkowych. Podobne przestrzenie nauczyciele mogli obserwować w wielu szkołach, m.in. w Finlandii i na Islandii, dlatego wiedzą, jak mogą być one ważne dla nich samych, a także dla uczniów.

wsp_modul