Środki pianotwórcze nie tylko do gaszenia!

Jak łatwo się domyślić, współczesny rynek obfituje wręcz w liczbę dostępnych środków pianotwórczych. Roztwory różnią się najrozmaitszymi parametrami, takimi jak odmienna trwałość czy też temperatura krzepnięcia. Oprócz najzwyklejszych produktów znajdziemy także całą gamę środków posiadających zdolności zwilżające, myjące czy emulgujące, z czego pierwsza z cech jest tą szczególnie istotną dla środków typów S oraz A.

Biodegradacja środków gaszących i wpływ środków na środowisko.

W czasach, kiedy temat wpływu działalności człowieka na ekosystem podejmowany jest tak często, coraz więcej mówi się o skutkach oddziaływania środków pianotwórczych. Zmiany w środowisku naturalnym wynikające z rosnącego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby są widoczne niekiedy gołym okiem. Szczególnie istotne jest zapobieganie dalszym zmianom w ekosystemie, także poprzez wybór odpowiednich środków pianotwórczych wykorzystywanych do akcji ratowniczo gaśniczych. Warto zauważyć, że stopień biodegradacji środków różni się pomiędzy dostępnymi na rynku produktami i uzależniony jest przede wszystkim od użytych do ich produkcji związków chemicznych, oraz stężenia finalnego produktu.

Jakie wymogi spełniać muszą środki pianotwórcze?

Aby środek pianotwórczy dopuszczony został do użycia i mógł być wykorzystany przez strażaków, spełniać musi odpowiednie normy oraz wymogi techniczno-użytkowe wg. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Należy tu zaznaczyć, że normy te wspominają jedynie o środkach wykorzystywanych do gaszenia pożarów cieczy, czyli pożarów klasy B. Pomimo tego wymogi te spełniane muszą być także przez środki przeznaczone do gaszenia innych substancji. Co więcej, przed wypuszczeniem produktu na rynek najpierw uzyskać musi on odpowiednie świadectwo wydawane mu przez CNBOP. Korzystne ceny i doradztwo w zakupie środków pianotwórczych znajdziesz w Sklepie Pożarniczym Remiza 24.

add-photo-1-6391ddda85eb1

Sorbent strażacki – czym kierować się podczas zakupu?

Sorbent to ogólna nazwa materiału używanego przy wyciekach oleju, paliwa oraz innych cieczy. Warto pamiętać, że sorbent nie powinien wchodzić w reakcje chemiczne z pochłanianymi substancjami. Najczęściej spotykamy się z sorbentem sypkim o wielkości ziaren od 0,3 do 3 mm, choć występuje on także w innych postaciach i produkowany może być zarówno ze sztucznych, jak i naturalnych materiałów. Używany podczas awarii maszyn i urządzeń, służy także jako pomoc przy zabezpieczaniu wycieków podczas wypadków samochodowych i kolizji. Oprócz wspomnianych wcześniej substancji pochłania również inne ropopochodne, takie jak:

  • tłuszcze,
  • smary,
  • chłodziwa,
  • zasady,
  • rozpuszczalniki,
  • a nawet wodę.

Sorbent do oleju będzie różnił się od tego wykorzystywanego podczas wycieku chemikaliów, jednak każdy posiadać powinien Atest PZH określający zakres i wytyczne stosowania, tak aby jego użycie bezpieczne było zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. Dodatkowo na etykiecie produktu powinny znajdywać się odpowiednie dane informujące o jego chłonności, granulacji, potrzebnej do użycia ilości, warunkach przechowywania, terminie przydatności czy sposobie postępowania z sorbentem zużytym lub przeterminowanym. W doborze odpowiedniego sorbentu pomogą specjaliści ze sklepu strażackiego https://remiza24.pl/sorbent-c-42_137_616.html

Wszystkie z wymienionych powyżej cech są istotne przy wyborze odpowiedniego sorbentu, ale analogiczne właściwości ważne są także podczas zakupu środków pianotwórczych i wszystkich innych produktów używanych w ratownictwie chemicznym. Warto pamiętać, że znajomość dostępnych na rynku rozwiązań oraz możliwych parametrów znacząco ułatwia podjęcie świadomego wyboru podczas zakupów, co z pewnością przekłada się także nie tylko na jakość, ale także komfort pracy strażaka.