Składa się na nią kolekcja plakatów solidarnościowych Jerzego Brukwickiego, kuratora wystawy. Plakaty tworzą opowieść o polskich grudniach 1970-1981 oraz wydarzeniach dziejowych wyprzedzających je: poznańskim Czerwcu 1956 i Czerwcu 1976. Ponadto w Galerii prezentowane będą rzeźby "grudniowe" Marcina Rząsy i Krzysztofa Mazura, a także specjalne pocztówki wspierające idee ówczesnej "Solidarności”, zaprojektowane przez wybitnych grafików (m.in. Andree i Ronalda Topora) i wydane we Francji w styczniu 1982 roku.

- Polskie Grudnie… śnieżne, mroźne, nie zawsze świąteczne i radosne. Jakby na przekór tej porze roku i pogodzie, w dziejach Polski grudzień stał się synonimem narodowej tragedii i ofiary, krwi składanej przez Naród, która przyniosła wolność. Nie ma patriotycznego grudnia bez otwartego, wolnego Gdańska. To tam się coś ważnego dla nas wszystkich rodziło i ogrzewało nadzieją – wspomina i zachęca do zwiedzenia wystawy Ryszard Brejza, Prezydent Miasta Inowrocławia.

- W latach 80. ubiegłego wieku – pomimo wielu ograniczeń i trudnych warunków konspiracyjnych – wydano mnóstwo świetnych plakatów politycznych i kulturalnych, pełnych treści i wartości o dużym znaczeniu społecznym i niepodległościowym. Projektowali je twórcy związani z "Solidarnością”, z ruchem kultury niezależnej. Wyrażają sprzeciw wobec niesprawiedliwości, przemocy, zniewoleniu i nietolerancji. Znaki i symbole graficzne stały się powszechnie zrozumiałym sposobem porozumiewania się, przypominały i komentowały wydarzenia z nieodległej przeszłości i dekady lat 80., interpretowały proces obalania totalitarnej władzy. Stały się artystycznym śladem tamtych lat, prawdziwym dokumentem tamtego czasu – mówi Jerzy Brukwicki, kurator wystawy.

Otwarcie wystawy odbędzie się we wtorek, 13 grudnia, o godz. 17.00, a uświetnią ją: pokaz filmu o podziemnych kartkach pocztowych oraz wykład Jerzego Brukwickiego "Teatr był pierwszy...", w czasie którego krytyk sztuki, kurator wystaw, dziennikarz i wieloletni szef warszawskiej Galerii Krytyków "Pokaz", opowie o zmaganiach artystów z władzą w czasach PRL. Na wernisaż obowiązują zaproszenia, które można odebrać w KCK (ul. Jana Kilińskiego 16).

Wystawa dostępna będzie nieodpłatnie od 14 grudnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 r. po uprzednim zapisaniu się pod numerami telefonów: 506 530 401 i 506 530 404.