Studia na kierunku "pielęgniarstwo" to trzyletnie studia licencjackie z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, których program kształcenia koncentruje się w zagadnieniach z zakresu pielęgniarstwa i nauk medycznych, a także norm prawnych i etycznych.

Studia prowadzone są w formie stacjonarnej oraz w formie studiów popołudniowych, przeznaczonych dla osób pracujących, chcących podnieść lub zmienić dotychczasowe kwalifikacje zawodowe. Studia popołudniowe prowadzone są w soboty i niedziele i dotyczą zajęć teoretycznych i ćwiczeń. Zajęcia praktyczne, symulacje i praktyki zawodowe prowadzone są w wybranych dniach w tygodniu w formie popołudniowej, dostosowanej do osób pracujących oraz mających rodziny.

Szczegóły dotyczące opisu kierunku studiów, programu kształcenia dostępne są na stronie internetowej uczelni.

1

Terminy rekrutacji

Rekrutacja w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Inowrocławiu na kierunek "pielęgniarstwo" potrwa do 15 października 2022 roku lub do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagania rekrutacyjne

W procesie rekrutacji na studia na kierunku "pielęgniarstwo" w roku akademickim 2022/2023 od kandydatów wymagane są takie dokumenty jak:
a) kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu,
b) elektroniczne podanie na studia dostępne na stronie internetowej Uczelni: stronie internetowej uczelni w zakładce "Rekrutacja on-line",
c) dwa zdjęcia (wzorem jak do dowodu osobistego),
d) dokonanie opłaty za wykonanie badań lekarskich w wysokości 150,00 zł.

Skierowanie na badania lekarskie

Skierowania na badanie lekarskie zostaną wysłane/wydane wszystkim osobom zakwalifikowanym na listę główną, które złożą komplet dokumentów do Działu Rekrutacji w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Inowrocławiu przy ul. Najświętszej Marii Panny 19a w następujący dniach i godzinach:

  • poniedziałek: nieczynne
  • wtorek: godz. 10.00 - 18.00
  • środa: godz. 08.00 - 16.00
  • czwartek: godz. 08.00 - 16.00
  • piątek: godz. 08.00 - 16.00

2

A co po studiach?

Absolwent pielęgniarstwa jest przygotowany do pracy z pacjentem indywidualnym, rodziną, grupą, w systemie ochrony zdrowia i opieki społecznej, w tym w: szpitalach; zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej (przychodnie); ośrodkach medycyny pracy; placówkach nauczania i wychowania (szkoły, przedszkola, żłobki); ośrodkach służby medycyny; zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych; domach opieki społecznej; ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej; jednostkach ratownictwa medycznego; sanatoriach; zakładach pracy chronionej; medycynie przemysłowej; administracji państwowej i samorządowej; zespole lekarza rodzinnego; szkolnictwie średnim i wyższym - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

W przypadku pytań lub wątpliwości zespół pracowników WSP pozostaje do dyspozycji i służy pomocą.

wsp_modul