- Dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego - czytamy na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Wniosek można pobrać tutaj. Wypełniony dokument można złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu przy ul. Św. Ducha 90, tel. 52 357 10 31 w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30-15.30 oraz we wtorek w godz. 7.30-17.00 oraz w siedzibach Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 10.00 i 14.00 - 15:30 oraz w formie elektronicznej. Więcej szczegółów znajduje się tutaj.

Rząd szykuje wsparcie także dla osób ogrzewających gospodarstwa domowe innymi paliwami, niż węgiel. Tym zagadnieniem posłowie mają się zająć na początku września. Osoby krytykujące pomysł dodatku węglowego wskazują, że nie rozwiąże on problemów z brakami w dostępności tego surowca oraz astronomicznymi cenami, które aktualnie przekraczają 3 tys. zł za tonę.