O tym, że przy ul. Emilii Plater w bliskim sąsiedztwie bloków ma powstać 30-metrowy maszt sieci Play poinformowaliśmy po raz pierwszy w lipcu 2018 roku. Kiedy o planowanej inwestycji dowiedzieli się pobliscy mieszkańcy, postanowili zaprotestować. Wśród ich argumentów były m.in. obawy o zdrowie z uwagi na bliskie sąsiedztwo masztu, czy spadek wartości mieszkań. Sprawa ciągnęła się latami, a kolejne decyzje administracyjne raz przybliżały, a raz oddalały możliwość realizacji inwestycji.

fot. arch.
maszt

Ostatecznie spółka P4, operator sieci Play, w maju 2022 r. postawiła maszt w innej lokalizacji na osiedlu Rąbin, u zbiegu ul. Arctowskiego i ul. Wojska Polskiego. Jak się dowiadujemy, przy ul. Emilii Plater masztu nie będzie.

maszt1

- Obecnie inwestor odstąpił od realizacji stacji bazowej przy ul. Emilii Plater w Inowrocławiu - mówi nam Martin Stysiak, ekspert ds. public affairs w P4.


W lipcu radny Rady Miejskiej Inowrocławia Dobromir Szymański wystąpił do prezydenta miasta z interpelacją dotyczącą słabej dostępności usług telekomunikacyjnych w innej części Inowrocławia. Problem mieli mu zgłaszać mieszkańcy ulic Pogodnej i Przybyszewskiego.

- W świetle tego należałoby rozważyć wystąpienie do potencjalnych operatorów sieci telekomunikacyjnej 5G z prośbą o przeprowadzenie inwestycji na ww. terenie - czytamy w interpelacji.

W piśmie nie wskazano konkretnego operatora, ale zdaniem naszego rozmówcy ze spółki P4, w tym rejonie w przypadku sieci Play nie ma problemów z zasięgiem, ani pojemnością sieci, a operator nie prowadzi obecnie inwestycji w tej okolicy.

Gdzie w najbliższym czasie Play zamierza postawić w Inowrocławiu nowe maszty?

- Aktualnie inwestor jest na etapie poszukiwania nieruchomości pod lokalizację nowych stacji bazowych w rejonie ul. Cegielnej, pomiędzy ul. Piłsudskiego/Krzymińskiego, w okolicach skrzyżowania Miechowicka/Poznańska, jednak jest to bardzo wczesny etap procesu inwestycyjnego i trudno jest wskazać kiedy i gdzie dokładnie miałyby powstać nowe stacje bazowe - mówi nam Martin Stysiak.

Jak dodaje, wybór miejsca każdej nowej inwestycji poprzedzony jest szczegółowym procesem analizy, uwzględniającym wiele czynników m.in. pomiary jakości sygnału wykonywane w terenie, obciążenie sieci, zgłoszenia klientów dotyczące jakości usług, uwarunkowania terenu, czy wreszcie dostosowanie lokalizacji do siatki już istniejących stacji bazowych.