- Ogłoszony został program „Ciepłe Mieszkanie” dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym. Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dofinansowanie może zostać przeznaczone na przedsięwzięcia u beneficjentów końcowych dot. wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego, na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku - informuje urząd miasta.

Żeby gmina otrzymała środki na ten cel, musi najpierw zbadać potrzeby mieszkańców, stąd przygotowana wstępna deklaracja. Jej złożenie nie oznacza jeszcze konieczności udziału w programie, a jedynie określenie zapotrzebowania. Deklarację można pobrać tutaj.

Wypełniony dokument należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Inowrocławia, al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław lub wysłać na adres: srodowisko@inowroclaw.pl w terminie do 31 sierpnia 2022 roku. Telefon kontaktowy: 52 35 55 256 (Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia). Więcej informacji znajduje się tutaj.

Wysokość dofinansowania:

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

· podstawowym - do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17 500 zł,

· podwyższonym - do 65 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26 900 zł,

· najwyższym - do 95 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 39 900 zł.

Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje osobom, których roczny dochód nie przekracza 120 tys. zł.

Podwyższony poziom skierowany jest do osób, których miesięczny dochód nie przekracza 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Najwyższy poziom dofinansowania jest przeznaczony dla osób, których miesięczny dochód to maksymalnie 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Do starania się o najwyższy poziom mają prawo także osoby mające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

ciepłe_mieszkanie