Poniżej pełna treść oświadczenia firm Ciech i EEW w tej sprawie:

"Nie możemy oczekiwać, że każdy, kto wypowiada się na temat planowanej inwestycji na terenie kompleksu przemysłowego CIECH Soda Polska będzie ekspertem w dziedzinie termicznego przetwarzania odpadów. Niedopuszczalne jest jednak, kiedy źródłem nieprawdziwych informacji jest prezes WFOŚ. Zwłaszcza, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, któremu WFOŚ podlega, systemowo wspiera budowę instalacji termicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem energii stanowiących istotną częścią nowoczesnej, bezpiecznej i racjonalnej gospodarki odpadami. Jakie przekłamania (bo nie są to po prostu opinie) pojawiły się w wypowiedzi prezesa Stachowiaka?

  • Prezes Stachowiak twierdzi, że instalacja będzie emitować "dodatkowe zanieczyszczenia, hałas". Tymczasem jest wręcz odwrotnie, co było zresztą omawiane także na spotkaniu z udziałem prezesa Stachowiaka. Instalacja dostarczy mianowicie dużą część energii, którą zakład w Inowrocławiu dziś pozyskuje się ze spalania miału węglowego w kotłach, które zostały uruchomione w końcu lat 70. a normy emisji, jakie będzie musiała spełnić Instalacja Przetwarzania Odpadów są dużo bardziej restrykcyjne niż w przypadku spalania węgla. Tym samym jakość powietrza nie tylko nie pogorszy się, a wręcz poprawi. Instalacja podlegać będzie również regulacjom w zakresie hałasu. Nie ma też mowy o wspomnianym przez Prezesa odorze związanym z funkcjonowaniem takich instalacji.
  • Prezes Stachowiak mówi o  "utrudnieniach i uciążliwościach (...) w sferze komunikacyjnej" oraz o "zagrożeniu w ruchu drogowym miasta." Tak naprawdę zakład powstanie w miejscu, które od przeszło stu lat jest przemysłowym sercem regionu, a częścią planowanej inwestycji jest przebudowa systemu drogowego, dodatkowe chodniki i inne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pieszych. Pojazdy dostarczające paliwo i wywożące pozostałości po procesie spalania będą poruszać się obwodnicą, z dala od terenów mieszkalnych. Planowany jest także nowy wjazd na teren kompleksu. Trwają również prace koncepcyjne nad wykorzystaniem do dostaw paliwa transportu kolejowego.
  • Prezes Stachowiak wprowadza także czytelników w błąd twierdząc, że tego rodzaju obiekty buduje się "w dużej odległości od skupisk ludzkich w otoczeniu lasów i miejscach, które minimalizują uciążliwości z dowozem odpadów". Będzie to nowoczesny, zamknięty obiekt zlokalizowany w kompleksie industrialnym, a jego odległość do najbliższych osiedli będzie podobna do innych tego typu obiektów w Polsce i w Europie. Większe takie zakłady położone są w centrach miast takich jak Berlin, Wiedeń czy Kopenhaga i od dziesiątek lat pracują nieprzerwanie dostarczając energię i utylizując odpady, które nie zalegają na wysypiskach.

Przygotowując się do realizacji tak ważnej dla gospodarki regionu inwestycji zwracamy szczególną uwagę na to, aby do mieszkańców trafiały rzetelne i pełne informacje na jej temat. Stąd między innymi spotkania informacyjne, strona internetowa projektu (Inowroclaw Nowa Energia - Inowroclaw Nowa Energia inowroclaw-nowa-energia.pl) czy folder, który otrzymali uczestnicy otwartego spotkania. To zaskakujące, że dezinformacja na temat przedsięwzięcia, które wpłynie pozytywnie na jakość trafia do mieszkańców właśnie ze strony urzędnika, który tytularnie odpowiada za ochronę środowiska w regionie". 

EEW i Ciech