Zadanie, obok modernizacji hali widowiskowo-sportowej i basenu Delfin, jest jednym z trzech, na które miasto otrzymało pieniądze z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polskie Uzdrowiska.

Obiekt, który w okresie letnim często jest miejscem plenerowych koncertów i innych wydarzeń kulturalnych w Inowrocławiu pochodzi z lat 60-tych i posiada 1 104 miejsca.

Miasto Inowrocław właśnie ogłosiło przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na jego modernizację. Ta ma być przeprowadzona w trzech etapach. Dokumenty będą podstawą do rozpoczęcia prac budowlanych. Co konkretnie się zmieni? Oto fragment wytycznych zawartych w dokumentach przetargowych:

1) ETAP 1 – budynek Teatru Letniego wraz z zagospodarowaniem:

a) strefa wejściowa:

 • poszerzenie 3 bram wjazdowych,
 • odświeżenie muru zewnętrznego (zabezpieczenie, malowanie, tynkowanie, uwzględnienie miejsc ekspozycyjnych przeznaczonych do informacji o wydarzeniach),
 • wstawienie dwóch bramek liczących osoby wchodzące,
 • przebudowa i unowocześnienie jednej kasy.

b) scena:

 • zagospodarowanie orkiestronu (zabudowa, która powiększy scenę lub likwidacja, która powiększy przestrzeń dla publiczności),
 • wymiana podłogi sceny,
 • wkomponowanie w scenę rampy oświetleniowej tylnej (podwieszanej, konstrukcja demontowana na czas zimowy) i przedniej (stojącej, demontowanej na czas zimowy),
 • odświeżenie murów sceny wraz z przemalowaniem,
 • wymiana instalacji elektrycznej sceny oraz w razie konieczności zwiększenie mocy przyłączeniowej, przebudowa rozdzielni energetycznej,
 • odświeżenie elewacji budynku,
 • naprawę i konserwacja podpór dachu,
 • likwidacja schodów prowadzących ze sceny do pomieszczeń piwnicznych (w zależności od tego jaką funkcję będą pełniły te pomieszczenia),
 • przebudowa schodów na scenę – z przodu i z zaplecza;

c) dach sceny:

 • wymiana poszycia dachu z uwzględnieniem polepszenia parametrów akustycznych,
 • wymiana orynnowania oraz rur spustowych,
 • konserwacja elementów dachu z wymianą niektórych jego elementów,
 • w razie konieczności wzmocnienie konstrukcji dachu (np. pod kątem zawieszenia ramp oświetleniowych),
 • dostosowanie jednego przęsła dachu przy wjeździe do rampy zaplecza dla swobodnej komunikacji transportu technicznego;

d) teren wokół budynku teatru letniego - zaplecze:

 • przebudowa, udrożnienie kanalizacji deszczowej wokół budynku, ze szczególnym uwzględnieniem granicy ze stadionem miejskim,
 • wyznaczenie strefy dla mediów wraz z niezbędnym uzbrojeniem,
 • przeniesienie liczników wody,
 • przebudowa budynku dawnej toalety zewnętrznej na pomieszczenia gospodarcze,
 • przebudowa rampy rozładunkowej dla scenotechniki,
 • zagospodarowanie terenu zielonego na zapleczu teatru,
 • przebudowa istniejących nawierzchni oraz budowę nowych,
 • zaprojektowanie oświetlenia zewnętrznego i monitoringu (podpięcie pod system miejski);

e) pomieszczenia piwniczne:

 • gruntowny remont pomieszczeń piwnicznych, który powinien przewidywać m.in osuszenie ścian, wykonanie izolacji, wentylacji, tynków, posadzek, wymianę okien i drzwi, instalacji elektrycznej; dopuszcza się przebudowę pomieszczeń w celu nadania im funkcji magazynowych, socjalnych, lub garderobianych,
 • zaprojektowanie ogrzewania pomieszczeń piwnicznych np. elektrycznego, zasilanego z paneli fotowoltaicznych.

2) ETAP 2 – trybuny:
a) dobudowanie strefy sanitarnej w postaci toalet automatycznych (samoczyszczących),
b) przebudowa widowni (powiększenie do minimum 2000 miejsc siedzących, pojedynczych),
c) oświetlenie widowni,
d) zagospodarowanie terenów zielonych, zaprojektowanie roślinności na granicy ze Stadionem Miejskim,
e) wyznaczenie i zagospodarowanie strefy informacyjnej, medycznej, handlowej (drobna gastronomia, merchandising; zaprojektowanie niezbędnego uzbrojenia terenu, stoiska),
f) wyznaczenie i zagospodarowanie miejsca realizacji dźwięku i oświetlenia.

3) ETAP 3 - zaprojektowanie zadaszenia nad trybunami.