W programie festiwalu, który potrwa od godziny 12 do 19 zaplanowano m.in. kiermasz produktów żywnościowych i tradycyjnych wyrobów ludowych, konkurs kół gospodyń wiejskich, festiwal pieśni ludowej oraz puszczanie wianków. Szczegółowy harmonogram godzinowy wraz z lokalizacjami znajduje się poniżej.

Program XI KFPL 2022 WK 01-page-001